El servei de menjador de l’escola és un espai on s’ofereix als alumnes un menjar de qualitat des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics i sensorials, a més a més, és un espai lúdic i educatiu.
portada-bloc
Es considera que el menjador de l’escola hauria de dur a terme les funcions següents:
• Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com promoure també els aspectes socials i de convivència dels àpats.

• …amb especial cura a intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

  • Rigorós control intern en els menús elaborats per a alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries.

L’escola té servei de cuina pròpia, amb menús elaborats per dietistes adequats a les diferents edats i a la temporada estacional.

logosanedLA CUINA la gestiona Saned, es una empresa especialitzada en serveis de nutrició i educació per a centres escolars, si en voleu més informació podeu consultar la seva web www.saned.net fent un clic aquí!


NOU-logo-7itria-color-fons-transparent.jpg

El MONITORATGE el gestiona 7 i tria, que te com a projecte pedagògic l’educació integral de l’infant, si en voleu més informació podeu consultar la seva web www.7itria.cat fent un clic aquí.


Normativa de la generalitat sobre el Menjador escolar:

  • Decret 160/1996    de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació.
  • Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny pel qual es determina el preu màxim de  la prestació del servei escolar de menjador dels centres docents públics de titularitat del Departament d’ Ensenyament i el preu de l’ajut individual del menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residencia
  • Llei 17/2011  de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.