Per tal i que pugueu conèixer i saber quina formació tenen els monitors/es o professors/es de les extraescolars us adjuntem un arxiu amb informació interessant.

 Els Monitors de les Extraescolars