Som una escola que busca la complicitat de les famílies i els mestres en la tasca d’educar els nens i les nenes, basada en la col.laboració i les bones relacions.

Som una escola que contempla l’educació com a procés integral de l’alumne/a en totes les dimensions de la seva personalitat:

  • La dimensió personal: aprendre a ser.
  • La dimensió intel.lectual: aprendre a pensar.
  • La dimensió procedimental: aprendre a fer.
  • La dimensió social: aprendre a conviure.

Som una escola que atén la diversitat de l’alumnat.

Som una escola oberta a la tecnologia de la informació i comunicació.

Som una escola participativa i plural.

Ensenyem el valor de l’esforç, ajudarà als nens i les nenes a ampliar al màxim les seves capacitats. I els permetra vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida (l’escola, familia, amics…)

Inculquem la solidaritat i el cooperativisme

01-escola-jaume-llull