pedagogiasistemicaLes sigles AMPA corresponen a “Associació de Mares i Pares d’Alumnes”.

L’AMPA és interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col.lectiu de les famílies transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola.

Participa en la presa de decisions de l’Escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

Informa als associats, organtiza activitats extraescolars, etc. També participa i organitza actes a les Festes culturals de l’escola i a la Festa de final de curs.

Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és el de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nens a l’escola. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

cropped-escoles-448x221.jpg