L’escola Jaume Llull està inscrita com Escola verda, i l’Ampa també ho vol ser es per això que estem treballant perquè tots els canals de comunicació, entre les families i l’escola sigui digital.

Algunes de les actuacions de l’escola que favoreixen aquest projecte:

Aprofitar l’entorn proper

1.Participació en les activitats per tal de conèixer el nostre en
torn proper.
2.Gaudir de l’entorn
3.Tenir cura de la la natura.
4.Mantenir una actitud de respecte davant l’entorn
Portar carmanyoles per esmorzar
A tots els alumnes de l’ escola i mestres.
Durant les reunions d ́inici de curs i d ́inici d ́escolaritat es com unica a les famílies que cal portarl ́esmorzar dins una carmanyola.
Ús del patinet
Els alumnes poden venir al centre amb el seu patinet i/o bicicleta per tal de fomentar
la mobilitat sostenible i deixar-los després a l’aparcament que l’escola té preparat per aquest ús. És un espai controlat on els nens poden deixar els patinets quan arriben i agafar quan marxen.
Els alumnes no poden circular dins el recinte amb el patinet/bici, per evitar que puguin fer mal a algú.
Esmorçar saludable
Ús detovalló de roba.
Reutilització de llibres
Amb aquesta actuació es pretén treballar els següents objectius:
Fomentar la col·laboració i la integració entre els diferents membres de la
comunitat educativaa través de la participació en un projecte comú.
Reduir les despeses que les famílies han d’assumir a l’inici de cada curs.
Desenvolupar, d’una manera pràctica, valors com: compartir, igualtat, respecte i la
responsabilitat davant de materials comunitaris, i conscienciació en la utilització racional de recursos, reciclatge.
Des de l’AMPA s’ha creat una comissió de reutilització de llibres per tal de garantir el bon funcionament de l’actuació. Aquesta comissió a dia d’avui està folrant els llibres de reutilització.
Circulars via email.
Els comunicats que s’envien a les famílies es fan mitjançant el correu electrònic. Les famílies autoritzen i faciliten els correus a direcció, i tota la documentació que es fa arribar a les famílies es fa a través d’aquest canal, excepte les famílies que ho refusen o no en disposen d’Internet a casa, quellavors se’ls passa la còpia en paper.
La documentació de centre (normativa, dossiers d’aula, planning sortides, recomanacions estiu, llistat de llibres, etc) es penja en el Bloc de document ació de l’escola.
Esmorzem fruita un dia a la setmana
Es marcarà un dia a la setmana perquè els alumnes portin fruita per esmorzar. S’aprofitarà la fruita de la campanya “mengen fruita” per aquest dia (sempre i quan la tinguem concedida).
Els alumnes d ́educació primària, del cicle mitjà, treballen la piràmide alimentària i l ́enllacen amb hàbitssaludables.