A continuació us recordem algunes de les tasques que desenvolupa la Junta (algunes recurrents i d’altres puntuals):

.– Gestió d’activitats extraescolars en el recinte de l’escola..

.– Seguiment i control del menjador escolar (la contractació la gestiona directament la Direcció)

.– Programa de reutilització de llibres

.– Festes escolars: Nadal, castanyada, Sant Jordi, fi de curs

.– Compra d’aparells d’aire condicionat portàtils i propera instal·lació d’aparells fixos

.– Compra de PDI‘s i ordinadors

.– Compra d’instruments musicals

.– Adequació i renovació del pati d’infantil

.– Manteniment de determinades instal·lacions

.– Contractació de monitors per les reunions de classe a l’inici de curs i a la jornada de portes obertes

.– Contractació de llevadores que donin suport als alumnes amb necessitats especials

.– Formació al professorat en l’ús de noves tecnologies

Junta AMPA Escola Jaume Llull