Des de l’AMPA, i juntament amb el professorat de la nostra escola, estem engrescats en reformar i millorar els patis del centre, ja que creiem, que és un espai on els nostres fills i filles hi passen moltes hores, i és també aquí on es desenvolupen com a persones, i es generen infinites experiències i aprenentatges, tant en els moments d’esbarjo com en hores lectives.

Per aquest motiu, volem animar a tothom, a pares, mares, equip docent i equip no docent, i per suposat a nens i nenes, a fer aquest canvi junts. Creiem que entre tots, podrem detectar els principals problemes i dèficits dels patis, i obtindrem també més idees i més solucions. Per això, iniciem un procés participatiu per recollir les vostres opinions i suggeriments i poder elaborar un “diagnosi” del pati per tal de veure quines són les necessitats i prioritats més
importants.

Des de la comissió d’Edifici i Entorn de l’AMPA, us farem arribar a tots els membres de l’escola, una petita enquesta.
Un cop emplenada la podeu entregar als tutors/es dels vostres fills/es o dipositar-la a la bústia que hi haurà a l’entrada de l’escola, juntament amb el plafó informatiu del procés de transformació dels patis, on hi anirem explicant tant els resultats de les enquestes, les activitats vinculades que es realitzaran , i també els petits canvis que hi anirem fent.