Data: 17 de OCTUBRE de 2019
Hora: 19:00 horas
Lloc: Escola Jaume Llull
Assisstents: 16

Ordre del Dia

 • Vacant de tresorer

 • Revissió cuota reutilització de llibres

 • Revissió cuota Ampa anual

 • Remanent Ampa i inversions escola

 • Nova proposta d’horari de reunions d’Ampa

 • Justificació despesses

 • Propostes, pregs i preguntes

 • Agendar nova data d’Assamblea

Vacant de tresorer: Falta Vacant per a tresorer.

Es presenta Esther Bertran Auladell.per majoria absoluta.

Revissió cuota reutilització de llibres: Es planteja si val la pena la reutilizació de llibres. Hi ha diferents opinions però finalment es vota deixar de pagar reutilització de lllibres els nens de p3 fins a 2n.

Es vota per majoria pagar des de 3er a 6e.

Revissió cuota Ampa anual: Es proposa pujar la cuota d’ampa/familia, i per votació queda establert:

 • Per un fill es pagarà 20 euros

 • Per dos fills 25 euros

 • Per tres fills 25 euros iguals

 

Remanent Ampa i inversions escola: L’Ampa disposa d’un remanent de 40.000 euros. Es valora la possibilitat d’invertir part d’aquest remanent en inversions per millorar el material/entorn de l’escola. Es vota i donat el número d’assistents, 16 pares per tant la votació es legítima, s’acorda invertir part dels diners.

Actualment aquests son part dels ingressos de l’Ampa:

75 euros per alumne

30 euros per a reutilització de llibres

15 euros d’ampa

33.000 euros/aprox.destinats per a llibres

Nova proposta d’horari de reunions d’Ampa: Es proposa votar fer les reunions abans per tal de que la gent pugui venir.

Per majoria absoluta es vota fer reunions 19.30h

Hi ha dos abstencions.

 

Justificació despesses:

 • S’han invertit uns 400 euros de ls casalets per a poder fer les reunions de l’escola.
 • Cada any es fa una reuino educativa ,de la quan s’en paguen uns 500 euros.
 • Arrel d’informar de les despesses directes, s’informa que aproximadament, 7.000 euros es varen invertir el curs passat.

Propostes, pregs i preguntess:

 • Per la propera assamblea s’hauria de votar per treure el filtre d’aigua ubicada al menjador,ja que nomes es beneficien quan estan dinant.
 • FPAC ha tret un nou seguro civil.

Peguntar si els extres entren en el seguro, tipus avis que acompanyin als seus nets a piscina…

 • Es mirarà de posar aires acondicionts a les aules de de 2on,ja que van sobrar centims pressupostats per als aires acondicionats.
 • S’ha de cambiar pagina web de l’escola.

Agendar nova data d’Assamblea

Es proposa per el proper 28 novembre per assamblea extraordinaria.

Ampa Jaume Llull, 17 d’Octubre de 2019