Data: 12 de DECEMBRE de 2019
Hora: 19:00 horas
Lloc: Escola Jaume Llull
Assisstents: 18

Ordre del Dia

  • Assamblea extraordinaria per a presentar pressupostos de projetces per a l’escola

Assamblea extraordinaria per a pressentar pressupostos de projectes per a l’escola:

  • 18 persones per a la votació de pressupostos de 32.000 euros

1. Comissió de pati i entorn:

  • És proposa fer mes zones verdes, tant en el pati de dalt com al d’infantil.

  • És presenta en cartolina el projecte.

  • Treure les moreres que tenim, perquè treuen fruit, embruten molt i posar moreres que no treuen fruit.

  • Posar arbres de fulla perenne.

  • Es proposa cambiar la malla del pati l’infantil i posar una caseta nova. Serien uns 100 euros…

Es presenta un projecte amb un cost de 9.500 euros.

2. Comissió sanitària:

Es presenta una mare,que te el seu fill a p3.
Ens proposa fer una formació dintre del curs de RCP.
Es presenta projecte a traves del departament d’educació.

3. Comissió activitats varies:

Es proposa poder fer una ludoteca a l’escola, però per falta de subvenció de la generalitat, per no tenir certificat digital, es demana pode tramitar quan abans possible el certificat per no tornar a perdre la subvenció.

També es proposa fer tallers amb els nens i familia en hores no lectives.

El pressupost es de 3.000 euros mes els 500 euros de llibres apart.

4. Comissió de la geganta Salàcia:

Es proposa poder comprar gralles, caixes, flaviols i faixes.
També es necessitaria material per a poder dur a terme un capgros amb els nens

El pressupost es de 2.000 euros.

5. Comissió infiormatica:

Es proposa muntar amb els nens d’escola contruir un ordinador completamnet nou i mes potent del que tenen.
En horari no lectiu.
Un total de 10 ordinadors, teclats…
S’ofereix a fer classes d’infornatica.

 El pressupost es de 3.000 euros.

6. Es proposa posar una mestre nativa d’angles que vingui 20 hores setmanals a l’any per nen.

El pressupost serien d’uns 8.000 euros.

L’escola Jaume Llull destina 6.000 euros per projecte ambient.

Per majoria absoluta, s’aproven tots els pressupostos.