ACTA REUNIÓ AMPA ESCOLA JAUME LLULL 05 DE NOVEMBRE DE 2020

S’inicia la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola Jaume Llull el dia 5 de novembre de 2020 a les 19:30h amb un total de 21 assistents dels quals deixen constància amb seu nom i dni 10, amb la següent ordre del dia:

1. Renúncia Junta
2. Renovació Junta
3. Precs i preguntes

 1. S’informa als assistents, que com a resultat del període de temps que la Junta ha estat en actiu, ha decidit deixar els càrregs, i que siguin altres pares i mares qui d’ara endavant gestionin la junta.
 1. Es presenta i s’aproven els nous membres de la junta, que son:
 • Sònia Cervantes (comissió Salut) – Presidenta
 • Iris Boadella i Veronica Tudela – Sots-Presidentes – compartida
 • Raquel Jordán (comissió Salut) i Neus – Secretàries – compartida
 • Ester Bertran – Continua com a Tresorera
 • Mireia Borrasa, Natalia Montoya, María Mirabella, Inma Celcilia, Carme Clausell i Diana Sierra – Vocals
 1. Precs i preguntes:

a) Dins dels precs i preguntes, es comenta que es volen facilitar jocs de taulell a l’hora del menjador, es comunica que ja s’ha fet una reunió amb Saned per tractar aquesta questió, i aquests ja l’han inclòs dins del seu pla d’actuació a l’hora d’esbarjo.

 • 2 jocs per infantil.
 • 3 jocs per primària.
 • 1 joc per cicle superior.
 • Jocs de cordes i gomes.

b) S’informa als assistents a l’assamblea, que aquest any hi ha un 49% de families, que no han pagat la cuota de l’Ampa, es fa palès que aquesta dada es molt preocupant perquè cada any hi ha un 7% aproximadament, i aquest any aquesta dada, fa perillar algunes partides del pressupost anual de manteniment i millora de l’escola. També s’informa que aquest any l’ajuntament a baixat la cuota d’ajudes per les families amb dificultats econòmiques, ja que hi ha moltes més familes que altres anys que necessiten aquestes ajudes. S’aprova fer un correu electrònic de recordatori per aquelles families que encara no han abonat la cuota.

c) Hi ha gent dins l’assamblea que vol formar part de les comissions, es recorden les comissions, perquè s’hi puguin apuntar:

Pati i entorn
Extraescolars
Llibres i reutilització
Menjador
Festes i activitats
La geganta
Salut i escola

Hi ha dos mares que s’hi volen afegir. Es comenta fer un excel per dur un control de les comissions.

d) També es posa en comú, que l’any passat no va haver-hi foto d’aula. S’ha parlat amb la Susana i aquest any no es poden fer les fotos sense la mascareta.

Es proposa fer una orla, el cost d’aquesta es de 1.140 €, però disposariem de 800€ (400€ de les fotos de l’any passat i 400 € d’aquest any) amb el que a l’Ampa li suposaria una despessa adicional de 340 €.

Es comenta que els grups fins als 6 anys aquesta no es obligatòria, però com ve un extern a fer les fotos, sí que l’han de dur posada.

Hi ha diferents propostes, hi ha qui prefereix esperar a primavera, haviam si la situació sanitaria millora i es poden fer les fotos sense mascareta, o be qui proposa fer-les el més aviat possible per si hi ha un confinament, en aquest últim cas, hi ha qui diu que amb mascareta no val la pena, i qui diu que es podrien fer mascaretes decorades per tots els nens de l’escola, també es comenta que amb aquesta baixada de famílies que no paguen la cuota de l’Ampa, fer mascaretes per tothom es gairebé un 25% dels diners ingressats.

S’acorda que es demanaran preus de tot plegat i que a la propera assamblea es decidiria si tira endavant.

e) També es pregunta si hi ha subvencions, es comenta que sí, i es tramiten les que es poden però, per falta de temps malhauradament hi ha que es passen per alt, una mare s’ofereix a fer un seguiment i a tramitar les subvencions, ja que ho te per la mà.

f) Es proposa la propera assamble pel dia 17 de Decembre de 2020 a les 19h.

I amb això a les 20:35h s’ha donat per finalitzada l’assamblea.