El proper dilluns 28 de novembre  es duran a terme les eleccions per a renovar els representants al Consell Escolar del sector de pares i mares.
Els horaris de votació seran:
De 8:55 a 9:30
De 12:55 a 13:10
De 15:00 a 15:15
De 16:25 a 18:00
Recordeu que heu de dur el DNI o NIE per tal d’identificar-vos.
candidats_consell_escolar