La propera reunió d’Ampa es convoca pel 1 de desembre de 2016 a les 21 hores a l’escola Jaume Llull.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Consell Escolar
3. Precs i preguntes
Durada aproximada 1 hora.