00-logoBenvolguts:

El mandat de l’actual Junta  expira a la finalització del curs 2016-2017. Per aquest motiu, obrim el procés de constitució d’una nova Junta a la qual estan convidats a participar tots els socis de l’Ampa Escola Jaume Llull.

Durant el proper mes de maig 2017, es convocarà una Assemblea General en la qual es farà la presentació dels candidats i posteriorment es votarà i aprovarà la nova Junta Directiva.

Els Càrrecs de la Junta Directiva són: presidència, vice-presidència, tresoreria, secretaria i vocals. La composició mínima és de tres persones assignant-se els càrrecs de presidència, tresoreria i secretaria.

La presentació de candidatures poden ser a títol individual o bé de manera conjunta amb un mínim de tres persones. Aquestes candidatures es poden presentar per escrit a la bústia de l’ Ampa situada a l’escola des d’el dia 1 de Març fins el dia 28 d’Abril de 2017, o adreçada al email de l’ Ampa abans del 30 d’Abril de 2017. En l’escrit haurà de constar el nom complert, NIF, telèfon de contacte o email i el càrrec o càrrecs (indicant la prelació) al que voldria optar cada candidat. En cas de presentació conjunta cal que figurin les mateixes dades per a cadascun dels components de la candidatura.

El dimarts 2 de Maig de 2017 es confirmarà amb cadascun dels candidats l’acceptació de la seva candidatura.

En cas de que no es pogués constituir una nova Junta per manca de candidats suficients, es formaria una Junta Gestora fins que es cobrissin els càrrecs mínims vacants.

Des de l’Ampa volem animar-vos a participar de manera activa en aquesta nova etapa de l’Escola Jaume Llull.

Per a qualsevol consulta o aclariment podeu adreçar-vos als membres de la Junta actual directament o bé enviant-nos un email a la bústia ampa.jaumellull@gmail.com

Cordialment.