L’Escola comença novament la campanya de fruita a l’escola del mes de març.
Us informem sobre quines seran les varietats que es repartiran.

FRUITA

comencem novament la campanya de fruita a l’escola del mes de març. Us informem sobre quines seran les varietats que es repartiran.