Creiem que l’educació viaria dels alumnes es molt important, es per això que aplaudim la Policia Local que col·labora en les activitats, impartint una sessió teòrica dins de l’aula i una de pràctica en el pati de l’escola.
L’activitat pràctica dels alumnes consistirà en un recorregut amb patinet.