Es convoca per aquest dijous 6 d´abril 2017 a les 21 hores a l’Escola Jaume Llull reunió ordinària de l’Ampa amb els següents punts de l’ordre del dia:
1. Lectura i aprovació acta reunió anterior. (10 min.)
2. Seguretat vial. (10min.)
3. Preparació festa de Sant Jordi i festa final de curs.(20 min.)
4. Renovació Junta Directiva (10 min.)
5. Precs i preguntes
Es prega a totes les persones que volgueu col·laborar en la festa de Sant Jordi i festa final de curs assistiu a la reunió.