S’inicia la reunió telemàtica de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’escola Jaume Llull el dia 25 de novembre de 2020 a les 19:10h amb un total de 13 assistents, Verónica Tudela – Raquel Jordan – Neus Torra – Maria Marabella – Jose Maria Pereira – Francisco Pertusa – Xavier – Natalia Montoya – Sonia Cervantes – Iris Boadella – Ester Bertran – Mireia Borrassa i Carme Clausell, amb el següent ordre del dia:

1. Presentació i aprovació dels pressupostos de mascaretes.

  1. S’inicia la reunió fent una introducció del perquè d’aquesta assemblea extraordinària urgent. L’escola demana si seria possible que pel concert de Nadal, de l’11 de Desembre, l’AMPA podria assumir el cost de comprar mascaretes personalitzades amb el nom de l’escola, per tal que tots els nens la portin igual, aquesta també es faria servir per a la foto d’aula de fi de curs.

Per tal de saber si es pot assolir aquesta demanda que fa l’escola, pares i mares han demanat pressupost a diferents empreses, per saber quin cost i quins tipus de mascaretes serien adients.

Hi ha tres pressupostos sobre la taula, però només es pressenten dos, ja que d’un dels pressupostos no hi ha la persona que l’ha presentat, i ni tan sols s’ha decidit encara si l’AMPA les fa o no.

Una vegada presentats els pressupostos, es fan diferents intervencions per part dels pares i mares:

  • Es comenta que si l’AMPA assolís la despesa de les mascaretes, gastaria una part important de la quota 2020-2021 i quedaria poc romanent.
  • També s’exposa que les mascaretes de tela, tenen una vida útil, que seria fer una despesa que tindria potser una durabilitat de 2 a 4 mesos, com a màxim.
  • S’exposa que si els nens no porten uniforme, ni bata ni res corporatiu de l’escola, que potser no cal que ho facin amb les mascaretes.
  • S’informa l’assemblea, que l’AMPA podria assolir la despesa, perquè hi ha despeses de l’any passat que no s’han dut a terme per la Covid-19.
  • Es proposa que si es decideix fer mascaretes, potser es podria fer amb una mascareta quirúrgica (de les blaves o potser una infantil predissenyada).
  • També es comenta, que tot i ser una assemblea urgent només s’han connectat a la reunió 13 pares, sembla que no hi ha massa inquietud per aquest tema, que molts dels pares i mares probablement no ho deuen considerar una necessitat.
  • Es proposa que en lloc de ser l’AMPA qui pagui les mascaretes, que es poden comprar sota petició dels pares i mares, i aquests o bé abonin part del cost, o bé que es posin per sobre de preu 1 euro o 2, i així l’AMPA podria recaptar diners, per poder fer les festes de Nadal, castanyada, si s’han de comprar PDI… o d’altres despeses de l’escola que gaudeixen els nens.
  • També es fa palès que l’11 de Desembre dia del concert de Nadal, és molt just per fer un sondeig de què voldrien la resta de pares i mares que no han connectat. Així com de demanar i fabricar les mascaretes.

Dit tot això, és sotmet a votació adquirir mascaretes o no pel concert de Nadal. I el resultat ha estat que tots els pares i mares, han votat que NO.

Una vegada decidit que NO es fan les mascaretes de tela, es parla si es podrien comprar les quirúrgiques i que els nens les decorin, però s’arriba a la conclusió, que potser manipular-les els hi treu efectivitat, i que a més van en contra dels valors de l’escola verda que som.

Es proposa per més endavant, plantejar si es fa una llista dels pares i mares que vulguin mascareta de l’escola, a través dels grups classe de whatsapp i de les delegades, per saber quants pares i mares estarien interessats a comprar-les.

I amb això a les 19:45 h s’ha donat per finalitzada l’assemblea.