ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’AMPA JAUME LLULL 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

 • Data: 4 de febrer de 2021
 • Horari: de 19:15h a 21:15h. 
 • Sessió: telemàtica

ASSISTÈNCIA: 

Carmen Clausell DordaSònia Cervantes TorrellIris Boadella HuybensInma Cecília Neus Torra FerrerVerónica Tudela CarranzaEster Bertran AuladellMaria Marabella BlascoDiana Sierra EspinosaRaquel Jordán Lucas

Ha excusat la seva absència: Natalia Montoya Sánchez. 

ORDRE DEL DIA:

 1. Resum Consell Escolar. 
 2. Repàs del pressupost AMPA-Escola. 
 3. Convocatòria nova Assemblea AMPA Jaume Llull. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 1. Resum Consell Escolar. Es fa un resum dels temes tractats a l’últim Consell Escolar celebrat a finals de gener: 
  1. Carnestoltes 2021: aquest any no es farà Rua de Carnestoltes. L’escola ha plantejat a l’Ajuntament que es pugui fer sortida amb grups bombolla als parcs i jardins del poble el Dijous Grass però l’escola està pensant en un pla alternatiu si l’Ajuntament no accepta la sortida. El pregó el gravarà sisè i es farà difusió a totes les classes. Els nens en principi vindran disfressats de casa el divendres dia 12 de febrer. Pendent de saber si es mantindrà la setmana cultural que generalment està vinculada a Carnestoltes. S’acorda preguntar a Direcció que si no tenen planificada aquesta setmana, es podria plantejar un projecte amb els jocs de taula que actualment no s’estan utilitzant. Es planteja fer un inventari dels jocs per veure quines àrees es poden treballar amb ells.  S’hauria de passar per assemblea per finals de mes. 
  2. Places de P3 al poble: en les propers 3 anys, s’ha arribat a un consens perquè el proper any s’ofereixin dues línies de P3 a l’escola Serena Vall i una línia pel Jaume Llull, havent-se d’alternar anualment. Es va demanar un compromís perquè es dugui a terme aquesta rotació de línies entre escoles per part de l’Ajuntament. La raó d’aquesta mesura és que no hi han prou nens per mantenir quatre línies entre les dues escoles del poble segons el recull estadístic. 
  3. Pantalles digitals interactives (PDI): l’escola vol comprar dues pantalles digitals interactives (PDI) per nens d’infantil. Suposa una millora significativa per l’aprenentatge i la dinàmica d’escola. Material pressupostat per l’escola, en principi via renting.  
  4. Tauletes: l’escola disposa només de 14 tauletes per totes les aules i aquestes són deficitàries per cobrir les necessitats de tot l’alumnat. Des de l’AMPA es va plantejar la compra de dues tauletes més pels alumnes de SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva). Ester com a tresorera comenta que existeix un remanent per plantejar-ne la compra. S’acorda preguntar a l’escola quina és la necessitat real perquè sembla que manca aquest tipus de material tecnològic. S’acorda passar-ho per la propera assemblea després de recollir tota aquesta informació. 
  5. Portes obertes de l’escola: s’està plantejant dur a terme la Jornada de Portes Obertes amb cita prèvia i amb grups de 10 (pendent de confirmar). Pendent de veure si hi haurà participació de l’AMPA possiblement de forma virtual. La Jornada de Portes Obertes està prevista pel divendres 26 de febrer a la tarda i el dissabte 27 de febrer al matí. Més informació a la pàgina web de l’Escola Jaume LLull (sant Andreu de Llavaneres)
  6. Cribratge de docents: s’ha dut a terme el cribratge per COVID-19 a l’escola posant de manifest el baix índex de positivitat dels docents en aquest moment de la pandèmia. Resta preguntar a Direcció si finalment s’ampliarà el cribratge al personal de menjador, neteja i consergeria. 
  7. Auxiliar de conversa d’anglès: l’escola ha sol·licitat al Departament d’Educació la presència d’una persona per aquesta tasca, però només es podrà disposar d’aquest recurs una vegada al llarg d’aquest curs escolar. 
 1. Repàs del pressupost AMPA-Escola:  
  1. Ambients: de moment formació només online sense tallers. L’escola demana que l’AMPA mantingui el pressupost perquè el projecte segueix en marxa per l’any que ve. 
  2. Anglès: l’escola demana que l’AMPA mantingui el pressupost perquè el projecte segueix en marxa per l’any que ve. 
  3. Projecte sobre la viabilitat d’establir un Pla de Treball conjunt entre Escola i AMPA: es comenta plantejar a la Direcció poder establir un pla de treball conjunt entre escola i AMPA en relació amb la línia educativa de l’escola, la incorporació de noves metodologies docents, la innovació tecnològica i la seva integració en el pla educatiu, així com la incorporació de material didàctic alternatiu manipulatiu, com la robòtica, lego, etc…Es planteja treballar i aprofundir en el tema de forma progressiva en el temps.

ACORDS: 

 1. S’acorda preguntar a Direcció la possibilitat de dur a terme un projecte amb els jocs de taula que actualment no s’estan utilitzant. Pendent de passar la proposta per la convocatòria de la propera Assemblea de l’AMPA (finals de febrer). 
 2. S’acorda des de l’AMPA plantejar la compra de dues tauletes més pels alumnes de SIEI. Pendent de passar la proposta per la convocatòria de la propera Assemblea de l’AMPA. 
 3. S’acorda preguntar a l’escola quina és la necessitat real de material tecnològic (tauletes). Pendent de passar la proposta per la propera Assemblea de l’AMPA després de recollir tota aquesta informació. 
 4. S’acorda convocar propera Assemblea de socis pel dia 25 de febrer a les 19:00h per tractar els temes exposats prèviament. 
 5. Donada la falta de temps, queden pendents de desenvolupar en properes reunions de Junta els següents temes:
  1. Objectius i activitats de cada Comissió. Qui forma cada comissió, què s’està fent en l’actualitat, quines necessitats tenen…idees, propostes (tema que actualment està actualitzant Iris).  
 1. Idees per motivar la participació de les famílies, en les Comissions i Assemblees. 
 2. Comentar proposta C. Salut sobre la utilitat d’incorporar medidors de CO2 a les aules. 
 3. Proposta sobre trobades de gestió i suport emocional per educadors (cadència quinzenal i online). 
 4. Propostes de formacions previstes. 

S’aixeca la sessió de la reunió a les 21:15h, de la qual, com a secretàries, estenem aquesta acta.